Leveringsvoorwaarden

Presentation Products BV Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes en rechtshandelingen van, en overeenkomsten met, Presentation Products BV zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche van toepassing, gedeponeerd onder nummer 1/2022 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Via onderstaande link kunt u onze leveringsvoorwaarden bekijken.
Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie